Term & Condition

Terms and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้เว็บไซต์ของคุณ (หรือบนแอปพลิเคชันใด ๆ บนอุปกรณ์มือถือของคุณ) ของ ซึ่งรวมถึง www.fiwfans.fans (“เว็บไซต์”) การใช้เว็บไซต์ (หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของคุณ) ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดของเงื่อนไขใด ๆ หรือทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ (หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของคุณ) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนโยบายหรือคู่มือของเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของ บริษัท การแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศเวอร์ชันแก้ไขของเว็บไซต์และสิทธิ์ใด ๆ ที่อาจมีอยู่ในประกาศเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงจะถูกสละ ดังนั้นหากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์
การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบริการสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของ บริษัท ผู้ใช้ดังกล่าวจะสามารถซื้อสินค้าและใช้บริการและกิจกรรมที่มีให้ในเว็บไซต์เช่นการสั่งซื้อสินค้าหรือผ่านการประมูลจากเว็บไซต์เป็นต้นเมื่อคุณสร้างบัญชีคุณยอมรับสิ่งต่อไปนี้
ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถลงทะเบียนด้วยบัญชีเดียวเท่านั้น คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลโดยละเอียดที่จำเป็นเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือข้อมูลการเข้าถึงบัญชีอื่น ๆ กับบุคคลอื่นใดเป็นการชั่วคราวหรือถาวร คุณตกลงที่จะแจ้งให้ บริษัท ทราบทันทีถึงการใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณีอันเกิดจากการ เข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่นการซื้อสินค้าออนไลน์หรือการประมูลคุณควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานอย่างละเอียดภายใต้คำแนะนำของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้าใจ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก บริษัท พบว่าคุณได้กระทำการใด ๆ ต่อไปนี้ คุณให้ข้อมูลเท็จในการลงทะเบียนรวมถึงการไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การค้นพบการใช้งานบัญชีของคุณโดยบุคคลอื่น การดำเนินการใด ๆ ผ่านบัญชีของคุณซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขอื่น ๆ การกระทำใด ๆ ที่กระทำผ่านบัญชีของคุณโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเป็นการฉ้อโกง ข้อจำกัดในการใช้งาน ในการใช้งานเว็บไซต์นี้คุณจะดำเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ทำร้ายชื่อเสียงของบุคคล ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายข่มขู่คุกคามหมิ่นประมาทหยาบคายลามกอนาจารดูหมิ่นและเหยียดหยาม อย่าปลุกระดมการกบฏ ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ห้าม จำกัด บุคคลอื่นจากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ห้ามเผยแพร่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ห้ามเผยแพร่สแปมการสื่อสารการตลาดทางตรงสื่อโฆษณาการสนับสนุนการขายโฆษณาหรือการชักชวนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือซื้อขายในรูปแบบ อื่น ๆ ห้ามเผยแพร่ไวรัสสปายแวร์โทรจันหรือโปรแกรมอื่นใดเพื่อซ่อนไฟล์ที่เป็นอันตรายซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่าในกรณีที่มีการนำลิงค์จากเว็บไซต์อื่น ๆ ไปยังเว็บไซต์ www.fiwfans.fansไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม บริษัท จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลิงก์ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ผ่านลิงค์ของบุคคลที่สามไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เว็บไซต์ www.chatbee.com มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ดังนั้น บริษัท จึงขอสละความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับผลที่เกิดขึ้นจากหรือกิจกรรมบนไซต์เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
เงื่อนไขการซื้อ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น สินค้าและการสั่งซื้อ
การตกลงและยินยอมในการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นโดยท่านและผู้ขายโดยตรง ซึ่งท่านได้ยอมรับในรายละเอียดสินค้าทุกประการรวมไปจนถึงราคาสินค้าก่อนการสั่งซื้อ ท่านรับทราบถึงความพยายามอย่างเต็มที่ของผู้ขายในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า โดยทางเราและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบันและปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ คำสั่งซื้อหลังการชำระเงินจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ อีกเมื่อคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ผู้ขายมีสิทธิในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีท่านอาจร้องขอให้ผู้ขายยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ตามแต่ความเหมาะสมในทางการค้าขายโดยผู้ขายมิได้มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใดๆ ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รยละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆหรือไม่ ถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมาย อนึ่งรายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆดังกล่าวจะถือว่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งทางเราและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใดๆในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพหรือความเหมาะสมของสินค้า การชำระเงินและการคืนเงิน ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดที่ท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหา (เช่นข้อความภาพถ่ายเครื่องหมายการค้าข้อมูลและ / หรือด้านอื่น ๆ) บนเว็บไซต์ของ บริษัท ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อมูลที่ล้าสมัยหรือ การสะกดผิดที่เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานของ บริษัท หรือรายละเอียดที่ได้มาจากผู้จัด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ www.fiwfans.fans หรือต่อความถูกต้องสมบูรณ์หรือประโยชน์ของ บริษัท ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่สามหรือผู้ใช้รายใดรวมถึงความคิดเห็น และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ภายใต้การดูแลของ บริษัท คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่า บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อการที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการ (ในแง่มุมใด ๆ) ของเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้บริการจากเว็บไซต์เช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และรายการอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่แสดง สื่อและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ บริษัท อาจไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคหรือการสะกดผิด นอกจากนี้การให้สื่อข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์จะเป็นไปในลักษณะ “ตามสภาพ” โดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบใด ๆ ดังนั้น บริษัท จึงปฏิเสธที่จะรับประกันเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยค่าเริ่มต้นคุณภาพที่น่าพอใจความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หรือความจำเป็นในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะความเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมและไม่ละเมิดต่อเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ และสื่อบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์จะไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักและการใช้งานเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้กับคุณหรือการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะต้องประสบความสำเร็จถูกต้องและส่งมอบอย่างปลอดภัย ดังนั้นการปฏิเสธใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต บริษัท และเจ้าหน้าที่กรรมการผู้ถือหุ้นพนักงานหรือตัวแทนของ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงทางอ้อมการลงโทษหรือที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายอื่นใดในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียรายได้ผลกำไรค่าความนิยมข้อมูลสัญญาการใช้เงินการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ ต่อการหยุดชะงักของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการละเมิด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง ความประมาทเลินเล่อ) สัญญาหรืออื่น ๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์เนื้อหาหรือวัสดุบนเว็บไซต์หรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายใด ๆ ในฐานะ ผลของหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ได้รับจากเว็บไซต์หรือจากผู้จัดงานหรือซึ่งเป็นผลมาจากความผิดพลาดการละเว้นการหยุดชะงักการลบไฟล์หรืออีเมลข้อผิดพลาดข้อบกพร่องไวรัสความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือไม่สามารถทำงานใด ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยความล้มเหลวในการสื่อสารการโจรกรรมการทำลายหรือการเข้าถึงบันทึกโปรแกรมและ/หรือบริการภายในของ บริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อตกลงความรับผิด คุณตกลงที่จะปกป้องชดใช้และปกป้อง บริษัท และผู้บริหารกรรมการพนักงานและตัวแทนของ บริษัท จากการเรียกร้องค่าชดเชยหนี้สินหนี้สินและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล) เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ
การใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท ของคุณ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท การละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่น การกระทำใด ๆ ที่คุณกระทำเกี่ยวกับ เว็บไซต์ของ บริษัท กฎเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาโดย บริษัท หรือบุคคลที่สามอนุญาตให้ บริษัท ต่างๆใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตน เนื้อหาจะถูกใช้บนเว็บไซต์เท่านั้น บริษัท ห้ามมิให้มีการทำซ้ำเนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดอย่างชัดเจนและ แต่เดิมเป็น www.fiwfans.fans ในแง่ของเนื้อหาสัญลักษณ์ฟอนต์กราฟิกการออกแบบและเนื้อหาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำดาวน์โหลดแจกจ่ายหรือเผยแพร่ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล คุณจะต้องไม่เลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ในรูปแบบใด ๆ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำเช่นนั้นจาก บริษัท บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ห้ามมิให้ผู้ใช้อัปโหลดเนื้อหาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ www.fiwfans.fans โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดในการกระทำดังกล่าว นอกจากนี้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.fiwfans.fans จะเป็นของ บริษัท ไปเรื่อย ๆ และไม่สามารถอ้างสิทธิ์ด้วยเหตุผลข้อยกเว้นหรือยกมาตราทางกฎหมายใด ๆ เพื่ออ้างสิทธิ์ในการอ้างสิทธิ์ของคุณ บริษัท สามารถดำเนินการได้ตามความพอใจของข้อมูลหรือสื่อนั้น ๆ ผู้ใช้ยอมรับว่า บริษัท มีสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงทำซ้ำเผยแพร่แจกจ่ายข้อมูลและข้อมูลบริการบนเว็บไซต์ www.chatbee.com ซึ่งผู้ใช้เป็นเจ้าของ การระงับการแก้ไขการแก้ไขเว็บไซต์ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขยุติการใช้งานเว็บไซต์ชั่วคราวหรือถาวรรวมถึงบางส่วนของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณตกลงและยอมรับว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการระงับการแก้ไขหรือการยุติบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
การเป็นโมฆะ หากข้อใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจะถือว่าข้อดังกล่าวแยกออกจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และประสิทธิผลของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้